Social Bookmark

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It

เอกสารการเช่ารถ

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาใบขับขี่ของผู้เช่ารถ

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง

3. เงินประกัน 2,000 บาท

(*เงินประกันทางร้านจะคืนให้เมื่อลูกค้าส่งคืนรถเรียบร้อยแล้ว)

4. กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ทางร้านหัก 3 เปอร์เซ็นต์

* การคิดค่าเช่ารถ 24 ชั่วโมง = 1 วัน เริ่มนับเมื่อลูกค้ารับรถ