Social Bookmark

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It

ใจสุขเสริญฟาร์มกาแฟคุณภาพ อ.ดอยสะเก็ด

บ้านปางบง ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 40 กิโลเมตร หมู่บ้านนี้เริ่มปลูก กาแฟเมื่อประมาณ 30 กว่าปีที่แล้ว ในอดีตเกษตรกรที่นี่นิยมปลูก ต้นเมี่ยง จนเมื่อราคาผลผลิตตกต่ําและไม่เป็นที่ต้องการของตลาด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ จึงทรงพระราชทานเงินเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการทําไร่กาแฟ จนทําให้ปัจจุบันพื้นที่ของตําบลเทพเสด็จ และทั่วทั้งอําเภอดอยสะเก็ด เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของไทยที่เป็นแหล่งปลูกและผลิตกาแฟคุณภาพอันดับต้นของประเทศ

เช้าวันที่อากาศขมุกขมัว เรานัดกับเจ้าของสวนกาแฟไว้ตรงข้ามกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง คุณอ้อย รุ่งละมัย ใจสุขเสริญ และคุณหนุ่ย สรศักดิ์ อินตากาศ ทายาทรุ่นที่ 3 ของไร่กาแฟใจสุขเสริญ ทั้งสองท่าน พากันหันหลังให้กับวิถีชีวิตในเมืองใหญ่ เพื่อกลับมาพัฒนาไร่กาแฟที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ ภายใต้แบรนด์ Indoi Coffee

ไร่ใจสุขเสริญปลูกกาแฟมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จากการเข้ามาส่งเสริมของโครงการหลวง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 200 ไร่ ความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 1,100 - 1,300 เมตร โดยมีแนวความคิดที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตในไร่กาแฟ สร้างผลผลิตและส่งขายในราคาตลาดเหมือนกับที่เคยเป็นมาในอดีต จึงศึกษาหาความรู้ในทุกศาสตร์ของการทํากาแฟ ตั้งแต่การปลูก การโปรเซส การคั่ว หรือแม้แต่วิธีการชง เพื่อหาวิธีแก้ปัญหา และหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพกาแฟให้ออกมามีคุณภาพดีที่สุด

เมล็ดกาแฟจากไร่ใจสุขเสริญมีการโปรเซสแบบวอร์ดโปรเซส ที่เน้นในเรื่องของความสะอาด แต่ก็ยังมีการทดลองวิธีการโปรเซสในแบบต่างอยู่เสมอ เมล็ดกาแฟภายใต้แบรนด์ Indoi Coffee ที่มาจาก single origin จากแหล่งปลูกเดียวที่มีการดูแลอย่างพิถีพิถัน มีการควบคู่คุณภาพอยู่เสมอ ส่งเข้าสู่ตลาดเป็นกาแฟ สาร (green bean) และกาแฟ goldenslot ในอนาคตที่นี่จะเปิดเป็นโรงคั่วกาแฟ รวมทั้งยังมีแผนที่จะนํากากกาแฟ มาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สครับขัดผิว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากกาแฟ อีกด้วย

ไม่เพียงแค่การทําไร่กาแฟให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพในทุกๆ ขั้นตอนเท่านั้น แต่ไร่ใจสุขเสริญยังเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อให้คนที่สนใจ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมไร่หรือศึกษาหาความรู้ในเรื่องของกาแฟ คุณอ้อย และคุณหนุ่ยยินดีพาเยี่ยมชมไร่พร้อมทั้งให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามาศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ อีกด้วย

Warning: file(http://www.escmba.com/201808/20180827.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/carren/domains/carrentcnx.com/public_html/templates/siteground-j16-23/index.php on line 104